Výstavba v meste


V roku 2022 sú realizované nasledovné projekty. V tejto sekcii prinášame ich základný prehľad:

Opravy a rekonštrukcie ciest v roku 2022

Chcú zvýšiť bezpečnosť chodcov

Myslia aj na pomoc nevidiacim

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom dome Veľká Lehôtka

Do materských škôlok v Prievidzi pridali 51 hracích prvkov

Sídlisko Kopanice: Zlepšia možnosti parkovania vnútrobloku

Pripravované investície v základných a materských školách

Výmena svietidiel prinesie úsporu

Výsadba nových stromov

V roku 2021 sú realizované nasledovné projekty. V tejto sekcii prinášame ich základný prehľad:

Projekt „Oprava Pamätníka mieru“ ukončený

Chodník medzi Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou

Investujú do opráv pamätníka SNP na Banskej

V Prievidzi vybudujú nový chodník v úseku Necpalská cesta po Ulicu stavbárov

V Prievidzi pribudnú ďalšie parkovacie plochy

Investície do ciest aj v roku 2021

Pri mestskom parku budujú 16 parkovacích miest

Budujú zastávku MHD

Na viacerých uliciach modernizujú verejné osvetlenie

V parku Skotňa pribudnú fitness stroje

Opravia prístupovú cestu k materskej škole na Ulici M. Mišíka

MŠ M. Mišíka po rekonštrukcii opäť v prevádzke

Rekonštrukcie ciest a chodníkov 2021

.

.

V roku 2020 sú realizované nasledovné projekty. V tejto sekcii prinášame ich základný prehľad:

Multifunkčné ihrisko - areál ZŠ S. Chalupku

Výmena dlažby na Ulici M. Mišíka pri Detvane

Dve základné školy s odbornými učebňami

Opravená strecha ZŠ energetikov

Zimný štadión s novým osvetlením

Počas leta ďalšie investície na školách

Pribudne ostrovček na frekventovanom priechode pre chodcov

Rekonštrukcia MŠ Mišíka v realizácii

Rekonštrukcia stanice MHD prinesie obmedzenia

Výsadba stromov 2020

Rekonštrukcia stanice MHD a výstavba parkoviska

Opravy miestnych komunikácií a chodníkov – Tichá ulica a Ulica A. Mišúta

Výstavba cyklotrasy

Mesto zrekonštruovalo školskú telocvičňu v Základnej škole na Ul. S. Chalupku

Plánujú rozšíriť vodovod v časti Hradec


V roku 2019 sú realizované nasledovné projekty. V tejto sekcii prinášame ich základný prehľad:

Mesto zrekonštruovalo školskú telocvičňu v Základnej škole na Ul. S. Chalupku

Plánujú rozšíriť vodovod v časti Hradec

Prístrešok MHD Mariánska ulica

Zmluva na výstavbu cyklotrasy podpísaná

Revitalizácia vnútrobloku ukončená

Bezbariérová úprava chodníka na Nábrežnej ulici

Rekonštrukcia telocvične na ZŠ Ul. Sama Chalupku

Na Krajnej ulici vybudujú spevnené plochy

Rekonštrukcia strechy Kultúrny dom Hradec

Kompostáreň uvedená do prevádzky

Digitalizácia rezidentských parkovacích kariet

Chodník v časti Necpaly

Oplotením športovísk chcú zvýšiť ich bezpečnosť

Chodník od Cesty Vl. Clementisa k pobočke pošty

Oprava chodníkov Za depom a Ul. A. Stodolu. Opravy na spevnených plochách: na Nábreží sv. Cyrila č. 9, Ul. M. Hodžu 10-16 a Lúčnej ulici

Frekventované priechody zvýraznili

Počas leta preinvestujú v školách viac ako 400 tisíc eur

Ihrisko Žihadielko

V ZŠ energetikov rekonštruujú dve telocvične

Spustenie zapustených kontajnerov

Rekonštrukcie ciest a chodníkov 2019

Revitalizácia vnútrobloku už v marci

V roku 2018 sú realizované nasledovné projekty. V tejto sekcii prinášame ich základný prehľad:

Vstupná brána do lesoparku

Dobudovaný chodník Ulica energetikov

Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2019

Pribudli dve menšie parkovacie plochy

Odkúpenie piatej bytovky pre mladé rodiny

Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v Malej Lehôtke

Ďalší zrekonštruovaný priestor pre deti i dospelých v CVČ

Dve nové fitnes ihriská realitou

Obnova pamätníka Slovenského národného povstania

Prievidzskú autobusovú stanicu prebudujú z eurofondov

Futbalové ihrisko na Ulici energetikov s novým trávnikom

Mesto Prievidza úspešné v získavaní dotácií

Ihrisko vynovia vďaka nadácii

Mesto získalo 66 tisíc na rekonštrukciu telocvične

V Prievidzi realizujú novinku – podzemné kontajnery

Veľká Lehôtka: Rekonštrukcia strechy na Kultúrnom dome

Pokračujú práce na obnove chodníka na cintoríne

Významné udalosti v dejinách Prievidze vytesali do kameňa

Investície do základných a materských škôl 2018

Centrum voľného času s vynoveným ihriskom

Relax zóna na sídlisku Zapotôčky

Odstraňovanie reklamného smogu

Nové investície na sídlisku Kopanice

Bezpečnostné opatrenia na priechodoch pre chodcov

Výstavba ďalšieho nájomného bytového domu

Výstavba parkoviska Ul. M. Rázusa

Rekonštrukcia mosta v Malej Lehôtke

Kapitálové finančné výdavky za posledné roky

Opravy ciest 2018 a sumarizácia za posledné roky

Rekonštrukcia Meštianskeho domu

Rekonštrukcia MŠ Ul. V. Clementisa

Žiaci ZŠ Ul. S. Chalupku športujú na novej palubovke

Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici

Nové priechody pre chodcov, bezbariérové s osvetlením

Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova

Mesto Prievidza obnoví park pred úradom práce

Mesto získalo eurofondy na budovanie cyklotrasy

V roku 2017 bolo realizovaných niekoľko významných investičných projektov. V tejto sekcii prinášame ich základný prehľad:

Investície psíčkarom

Zrealizované projekty v roku 2017

Smetné koše vo výbehoch pre psov

Rozšírenie kamerového systému

Prievidzská vianočná výzdoba rozšírená v roku 2018

Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej a atletickej telocvični

Mesto opäť zvyšuje bezpečnosť chodcov na cestách

V základných školách na Malonecpalskej ulici a Ulici Sama Chalupku boli realizované investície v sume viac ako 260 tisíc eur.

Rekonštrukcie autobusových zástavok

Oprava Plastiky mieru

Ďalšie významné investície do Kultúrneho domu Necpaly

Spevňujú plochu na Gazdovskej ulici

Veľké opravy ciest a chodníkov začínajú. Rekonštrukcia Ul. Lesná v Hradci

Vodorovné dopravné značili počas celého roka

Ďalšie investície v časti Malá Lehôtka

Oplotenie ihriska na Ul. P. Dobšinského

Významné rekonštrukcie CVČ pokračujú aj v tomto roku

Stĺpy verejného osvetlenia dostávajú nový náter

Rekonštrukcia tanečnej triedy ZŠ energetikov

Pri mestskom cintoríne pribudli parkovacie miesta

V ZUŠ L. Stančeka zateplia severnú stenu a zrekonštruujú loggie

Kultúrny dom v Malej Lehôtke bude mať nový strop a svietidlá

Do Prievidzského parku prinesie oživenie petangové ihrisko

Zimný štadión a športová hala prešli viacerými zmenami

Začala veľká rekonštrukcia materskej školy na Ulici J. Matušku

V areáli školy na Ulici Dobšinského pribudne multifunkčné ihrisko

Na sídlisku Píly pribudne tridsaťpäť nových parkovacích miest

Mesto zrekonštruovalo obradnú sálu

Kolumbárium sprístupnené verejnosti

Priechody pre chodcov budú opäť bezpečnejšie

Prievidza pripravuje veľkú investíciu do ciest a chodníkov

V roku 2016 bolo realizovaných niekoľko významných investičných projektov. V tejto sekcii prinášame ich základný prehľad:

Na Kopaniciach 20 nových parkovacích miest

Rozšírenie kamerového systému

Dopravné riešenie pred školou sa zmení

Vianočná výzdoba 2016 v Prievidzi

Ihriská na Ul. Dobšinského

Nové ihriská v roku 2015

Bezpečnostné prvky na priechodoch pre chodcov

Fontána v nočnom osvetlení

Bezbariŕové vstupy do Domov rozlúčky v mestských častiach

Viac ako 1 milión eur do opráv škôl

Ďalšie úpravy v Kultúrnom dome Hradec

Budovanie fontány - všetky informácie na jednom mieste

Oprava osvetlenia v Športovej hale

Futbalisti vo Veľkej Lehôtke s novými šatňami

Výmena hojdačiek na Námestí slobody

Rozšírenie cintorína na Mariánskej ulici – sektor K

Oprava strechy ZŠ Sama Chalupku

Oprava a rekonštrukcia chodníkov na území mesta Prievidza

Mesto pripravuje projekt na rekonštrukciu ďalšej škôlky

Mesto chce vybudovať náučný chodník nielen pre deti

Kto sa mohol stať nájomcom bytov na Gazdovskej ulici

V roku 2015 bolo realizovaných niekoľko významných investičných projektov. V tejto sekcii prinášame ich základný prehľad:

Nová lávka cez rieku Handlovka

Stavebné práce na cintoríne v Necpaloch ukončené

Opravy ciest po zosuvoch vo Veľkej Lehôtke

Odstraňovanie skládok v mestských častiach

Rampa na dome smútku

Stavebné úpravy na cintoríne v Necpaloch

Revitalizácia športovísk na prievidzských sídliskách

Detské ihrisko na Žabníku

Veľká rekonštrukcia - zatepľovanie MŠ Nábr. sv. Cyrila

Nová lávka na rieke Handlovka pri Sabii

Ostrovčeky na UL. K. Novackého

Fontána na Námestí slobody

Štvrtá bytovka v Necpaloch

Nové lavičky v centre a na sídliskách

Pikniková zóna rozšírená

Opravy škôl a škôlok počas leta 2015

Na viacerých sídliskách pribudnú parkovacie plochy

Zrekonštruované Námestie J. C. Hronského

Verejné obstarávanie na opravu MŠ Krmana vyhlásené

Rekonštrukcia osvetlenia prináša výsledky

Rekonštrukcia chodníka na Mierovom námestí

Osvetlenie ulice Na Stráňach

Rekonštrukcie ciest 2015

Ďalšia základná škola s opravenou strechou

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza - Kopanice

Rekonštrukcie chodníkov v meste

Rekonštrukcia Námestie J.C. Hronského spustená

Výmena okien KD Malá Lehôtka

Rozšírenie mestského rozhlasu v Hradci

Osvetlenie kaplnky v Necpaloch

Najvýznamnejšie investičné akcie mesta v roku 2015

Nová lávka v Mestskom parku

Rozšírenie cintorína na Mariánskej ulici v Prievidzi – sektor K

Chodník na cintoríne – II. etapaV roku 2014 bolo realizovaných niekoľko významných investičných projektov. V tejto sekcii prinášame ich základný prehľad:

Bezbariérový priechod pre chodcov

Rekonštrukcie MŠ na Ulici D. Krmana a MŠ na Nábreží sv. Cyrila

Opravy Kultúrneho domu Hradec

Parkovíská Kútovská a Ul. M. Rázusa

Úpravy oplotenia na cintorínoch

Rekonštrukcie pokračujú aj v Zariadení pre seniorov

Nové parkoviská na sídlisku Píly

Osvetlenie Mariánskeho kostola

Rekonštrukcia osvetlenia cez mimorozpočtový projekt -sídlisko Kopanice

Výstavba cyklochodníka aj pre in-line korčuľovanie

Centrálne detské ihriská na Ul. M. Gorkého a Nábr.sv. Cyrila

Chodník na Mariánskom vŕšku

Opravy budov materských a základných škôl počas letných prázdnin 2014

Privádzač do Prievidze je opäť osvetlený

Výmena dlažby na pešej zóne - Moyzesova ulica

Budovanie parkovísk na Ul. Energetikov a Nábreží sv. Cyrila

Výstavba in-line plochy na Zimnom štadióne

Začala sa rekonštrukcia svetelnej križovatky

Spojovací chodník Necpaly – Kopanice

V roku 2013 bolo realizovaných niekoľko významných investičných projektov. V tejto sekcii prinášame ich základný prehľad:

Svetelný informačný panel MHD

Opravy v Základnej škole na Rastislavovej ulici

Výstavba a opravy chodníkov

Výstavba parkovacích miest na Ul. A. Škarvana

Detské ihrisko na Ul. Benického.

Oprava kultúrnych domov v prímestských častiach.

Výstavba centrálnych ihrísk a obnova športovísk v meste - rok 2013

Rekonštrukcie v objektoch Základnej školy na Ul. S. Chalupku a Materských škôl na Ul. D. Krmana, na Ul. P. Benického a na Ul. P. Benického

Rekonštrukcie ciest Ul. Š. Králika, Ul. Hollého a Ružovej Ulice

Rekonštrukcie v Zariadení pre seniorov

Oprava ihriska v Základnej škole  Ul. P. J. Šafárika

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rozšírenie verejného osvetlenia

Rekonštrukcie ciest Ul. M. Gorkého, Ul. A. Bernoláka, Ul. I. Bukovčana a Ul. Veľkonecpalská

Modernizácia a opravy parkovísk na Dlhej ulici

Začiatok rekonštrukcie ciest

Výmena okien v Materskej škole na Nábreží sv. Cyrila

Revitalizácia mestského parku a jazierka v mestskom parku

Opravy lavičiek v meste Prievidza

Nové parkovacie plochy  na Ul. M. Mišíka

Rekonštrukcie chodníka na Ceste Vl. Clementisa a chodníka na Ul. M. Rázusa

Výstavba bytov zo štátneho fondu rozvoja bývania na Gazdovskej ulici