Podnikateľ


Podnikatelia kontaktujte nás

Pokiaľ ste podnikateľ a máte otázky, dotazy resp. podnety týkajúce sa mesta Prievidza, kontaktujte nás prostredníctvom oficiálneho e-mailu mesta: info@prievidza.sk. Sme tu pre vás a radi vám zodpovieme vaše dotazy.

Pre zlepšenie našich služieb nás môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktov:

Služby:
Zametanie a čistenie ulíc a parkovacích plôch: miestnekomunikacie@tsmpd.sk
Odhŕňanie ulíc a zimná údržba chodníkov: miestnekomunikacie@tsmpd.sk
Kosenie plôch v meste: verejnazelen@tsmpd.sk
Opilovanie konárov a údržba verejnej zelene: verejnazelen@tsmpd.sk
Nefunkčné verejné osvetlenie: verejneosvetlenie@tsmpd.sk
Opravy výtlkov: miestnekomunikacie@tsmpd.sk
Čistenie uličných vpustí: miestnekomunikacie@tsmpd.sk

Pre viac informácií z oblasti právnej a majetkov nás môžete kontaktovať:
Informácie z oblasti práva a aktuálnych obchodných verejných súťaží: pravne@prievidza.sk
Informácie o voľných priestoroch na prenájom: sekretariat@smmpd.sk

Anonymné dotazy

Vidíte priestor v ktorom by samospráva mala riešiť situácie iným spôsobom? Nechcete, aby Vaše reakcia bola spájaná priamo s Vašim menom, resp. názvom Vašej spoločnosti? Zanechajte nám anonymný dotaz.