Trhoviská v Prievidzi


Trhoviská sú stále obľúbeným miestom nákupov mnohých ľudí aj napriek tomu, že obyvatelia nakupujú stále viac v nákupných strediskách a supermarketoch. Obľúbené sú najmä preto, že sú symbolom miesta predaja najčerstvejšieho ovocia a zeleniny z domácej produkcie. V meste Prievidza sú k dispozícii dve trhoviská.
a) Trhovisko na Hviezdoslavovej ulici - zastavané plochy a nádvoria s parcelnými číslami 2234/1 a  2232/3 so vstupom od Hviezdoslavovej ulice a z Námestia slobody – I. obvod – Staré mesto, správcom trhoviska je Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.,

b) Trhovisko na Trhovej ulici, II. obvod – Píly, správcom trhoviska je Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.,

Trhové dni na uvedených trhoviskách sú pondelok až sobota s prevádzkovým časom pondelok až piatok: 06.00 h - 18.00 h, sobota: 06.00 h - 14.00 h.


Zobraziť Trhoviská v Prievidzi na väčšej mape

Predaj na trhoviskách v meste Prievidza upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 2

VZN č. 6/2016 na siahnutie ico_pdf_46

Na trhových miestach sa môžu predávať potraviny - ovocie, zelenina, zemiaky a malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu, včelí  med a výrobky z neho, slepačie vajcia, čerstvé huby na základe osvedčenia o odbornej  spôsobilosti  a sušené huby spracované a balené oprávnenými výrobcami, liečivé rastliny, lesné plodiny, čečina  a výrobky z nich, kvety, imelo, priesady, sadenice, okrasné rastliny, okrasné dreviny, stromy, kríky,  semená a podobne. Potraviny ponúkané na predaj musia spĺňať požiadavky podľa platných všeobecné záväzných právnych predpisov.

Na trhovisku sa nesmú predávať surové kravské, kozie a ovčie mlieka, mliečne výrobky z tepelne neošetreného mlieka,  živé zvieratá, mäso jatočných zvierat, hydiny, králikov, zveriny a mäsové výrobky,  tabak a tabakové výrobky, lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, po domácky vyrobené potravinové produkty (napr. sirupy, kompóty ...).