Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja7. 7. 2022 09:44

V zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zverejňujeme Oznámenie o strategickom dokumente a návrh strategického dokumentu: Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030. 

Oznamujeme verejnosti, že prípadné stanoviská a pripomienky k Oznámeniu o strategickom dokumente môže predkladať najneskôr do 22. 07. 2022.

Dokumenty TU:
Oznámenie o strategickom dokumente:ico_pdf_46

Návrh strategického dokumentu Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030:

Verejnosť môže poslať pripomienky:

1: písomne, poštou na adresu:

Mestský úrad Prievidza
Referát pre projekty a investície
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza

Kontaktné údaje, miesto a čas konzultácie v prípade potreby získania relevantných informácií o strategickom dokumente sú uvedené v priloženom Oznámení o strategickom dokumente čl. I, bod 5 a 6.

2: elektronicky, vyplnením formulára:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri