Banícky spevokol Kahanec


Kahanec - banícky spevokol pri Spolku priateľov Bane Nováky

Mužský spevácky zbor sa začal formovať už začiatkom roka 2011, kedy na Zhromaždení Spolku priateľov Bane Nováky, predniesol jeden z členov František Hartmann  myšlienku o založení speváckej skupiny. V stanovách spolku je hlavnou ideou zachovávanie baníckych tradícií, takže zachovávanie baníckych piesní k tomu bezpochyby patrí. Preto bol 5.4.2011pán Hartmann poverený vedením Spolku zrealizovať prihlášky do baníckeho spevokolu z radov členov nášho občianskeho združenia a pohľadať aj dirigenta. Dirigenta nebolo treba ďaleko hľadať, lebo medzi členmi sa nachádzala  učiteľka zo Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi pani Mária Chmelárová. Tá s ponukou podieľať sa na vytvorení spevokolu súhlasila a od septembra 2011 sa členovia spevokolu stretávajú  pri nácvikoch v jedálni GR HBP a.s. Prievidza, nakoľko skoro všetci bývajú v Prievidzi.

Po prvých stretnutiach  spevokol dostal svoje meno „KAHANEC“ podľa baníckeho svietidla, ktoré sprevádzalo a aj sprevádza baníkov počas celého života od narodenia až po hrob. V baníckej terminológii je „kahanec“ lampa, ktorá rozdáva svetlo v tmavej bani a spevokol KAHANEC sa rozhodol rozdávať svetlo vo forme baníckych piesní.

Prvý krát oficiálne zaznela banícka hymna v podaní spevokolu  na výročnom zhromaždení členov Spolku priateľov Bane Nováky 1.februára 2012.Z vtedajších 10 zakladajúcich členov sa súbor rozrástol na 14.

Kapelníkom v Kahanci sa stal pán Ladislav Pančík - akordeonista, ktorý mal dirigentské skúsenosti z pôsobenia v baníckom dychovom orchestri. Dodnes má v spevokole na starosti aranžovanie nových skladieb a sprievod na akordeóne.Okrem baníckych piesní si Kahanec postupne pribral do repertoáru aj piesne ľudové a svojimi vystúpeniami prispieva k rôznym slávnostným baníckym akciám v Novákoch, kde má sídloSpolok priateľov Bane Nováky. Účinkuje aj v Prievidzi pri všetkých baníckych podujatiach a obohacuje program aj na slávnostiach v neďalekej Handlovej. Spevokol s radosťou ide vystupovať aj na slávnostné akcie do okolitých obcí pri Prievidzi.

V roku 2017 vydal spevokol prvý CD nosič, na ktorom sa nachádza 16 prevažne baníckych piesní. V máji 2017 sa predstavil Kahanec so svojim programom aj na 10. stretnutí banských miest a obcí Slovenska v Novej Bani a lete v Poľsku s poľským partnerom v baníckom meste Jastrzȩbie–Zdroj.

Kahanec je amatérsky spevokol, ani jeden spevák nemá hudobné vzdelanie, ale všetkých spája láska k bývalému baníckemu povolaniu, k baníckym tradíciám a najmä láska k hudbe. Hoci patrí k najnovšie založeným spevokolom, vekovým priemerom patrí k najstarším. Preto patrí obdiv a úcta k odhodlaniu, elánu a pomyselnému svetlu, ktoré vkladajú do svojich piesní.

Členovia baníckeho spevokolu Kahanec:
Jozef Ďurta
František Hartmann
Ján Chmelár
Mária Chmelárová
Ing. Ľudovít Jančošek
Vladislav Janík
František Jánošík
Ing. Štefan Medlík
Ladislav Pančík
Jozef Pipíška
Miroslav Rosinský
Ing. Jozef Špacír
Ján Švarc
Milan Vida

Kontakt: maria.chmelarova@gmail.com