Kultúra


Milovníkom kultúry a umenia ponúka mesto Prievidza počas celého roka široké spektrum kultúrno-spoločenských podujatí. Pre občanov a návštevníkov zabezpečujú kultúrne inštitúcie dostatok príležitostí na oddych a zábavu prostredníctvom divadelných predstavení, koncertov vážnej a populárnej hudby, vystúpení folklórnych súborov i umeleckých kolektívov. Obľube sa tešia už tradičné programy konané v rámci Prievidzských mestských dní, na ktorých účinkujú i umelecké súbory z partnerských miest, Dní dychových hudieb, Prievidzského jarmoku i zábavné programy počas silvestrovských a novoročných osláv na Námestí slobody. V ponuke organizátorov kultúrneho života majú trvalé miesto výstavy amatérskej i profesionálnej výtvarnej tvorby v galérii AMA a zbierkového fondu tunajšieho múzea. Vysokú umeleckú úroveň majú pravidelne organizované prehliadky jednotlivcov a zborového spevu mládeže i dospelých Stančekova Prievidza a Prievidza spieva. Nezabudnuteľným zážitkom pre publikum sú veľkonočné a vianočné chrámové koncerty. Večerný život hlavne mladým ľuďom spestruje niekoľko diskoték, filmové projekcie v kine Baník a v letnom období atraktívne nočné filmové predstavenia v Lesoparku.