Prievidzské ECHO


PRIEVIDZSKÉ ECHO

Adresa redakcie: M. Mišíka 6, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/542 0032
Fax: 046/542 3208
E-mail: inzercia@echo.sk, redakcia@echo.sk
Centrálna redakcia: šéfredaktorka JANA PAULOVSKÁ redakcia@echo.sk
Vychádza v náklade: 35.000ks

PRIEVIDZSKÉ ECHO patrí do vydavateľskej skupiny Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08  Bratislava

Tlač: Tlačiareň Petit Press a.s., Kopčianska 22, 811 01  Bratislava
Rozširuje: Slovenská pošta
Evidenčné číslo: EV 2280/08, ISSN 133-5895

© Copyright Petit Press, a.s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.

Mesto Prievidza si objednáva inzerciu v periodiku na základe Zmluvy o poskytovaní reklamných služieb medzi mestom Prievidza a Petit Press, a. s.

Prievidzské ECHO na internete

Všetky čísla v elektronickej forme nájdete na tejto stránke.