Bezpečnostné prvky na priechodoch pre chodcov21. 9. 2016 08:43

Aj v Prievidzi postupne pribúdajú bezpečnostné prvky na priechodoch pre chodcov. Radnica mesta plánuje osádzať svietiace prvky priamo na priechody. Očakáva zvýšenú bezpečnosť chodcov.

Prvý priechod, ktorý bol vybavený svietiacimi bezpečnostnými prvkami je situovaný pri Základnej škole Rastislavova. „Zatiaľ sme takto vybavili jeden priechod pre chodcov. Ak sa nám tento typ bezpečnostných prvkov osvedčí, chceme v budúcom roku osvetliť viacej priechodov. Postupne by sme chceli takto vybaviť všetky priechody pre chodcov v blízkosti materských a základných škôl,“ opísal Roman Bartoš z mestskej spol. TSMPD.

Mesto Prievidza má v správe celkovo 142 priechodov pre chodcov. Správcom miestnych komunikácií je mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri