Mobilný turistický sprievodca


Mobilná aplikácia pre návštevníkov a obyvateľov mesta je k dispozícii zadarmo. Používatelia si ju môžu stiahnuť do svojich mobilných zariadení. Výhodou aplikácie je jej fungovanie v off-line režime, teda po jej stiahnutí ju možno používať bez internetového pripojenia. Aplikácia v súčasnosti ponúka všetky texty v slovenskom a anglickom jazyku, do budúcnosti je možné aktualizovať ju aj v iných jazykových mutáciách. Súčasťou aplikácie sú mapy a GPS navigácie, ktoré lokalizujú miesto pohybu používateľa a zároveň ho navedú na miesto jeho záujmu, ale aj informácie, ktoré môže používateľ získať prostredníctvom QR kódov.

Základom pre tvorbu aplikácie sa stal obľúbený projekt Zlatá prievidzská cesta, popisujúci v dvoch okruhoch 45 záujmových bodov z histórie Prievidze. Výhodou pre návštevníka je v tomto prípade možnosť výberu jednotlivých zastavení, návštevník si nemusí jednotlivé zastavenia prehliadať systematicky so sprievodcom, ale môže si jednotlivé body záujmu vytipovať a navštíviť v počte a v poradí, ktoré sám uzná za vhodné, pričom súčasťou všetkých bodov záujmu sú krátke informatívne texty a fotografie. Bonusom, ktorý aplikácia ponúka, je hlasový sprievodca, teda každé zastavenie v rámci Zlatej prievidzskej cesty je opatrené audio nahrávkou, ktorú si návštevník v prípade záujmu o túto službu jednoduchým kliknutím v aplikácii zvolí. Okrem projektu Zlatá prievidzská cesta obsahuje aplikácia v rámci kompletného menu ďalších takmer 30 bodov záujmu z oblasti zaujímavostí mesta Prievidza a okolia s uvedením telefonických kontaktov a možnosťou jednodotykového telefonovania, e-mailu, webových sídiel či otváracích hodín jednotlivých atraktivít, akými sú športoviská a športové areály, kultúrne zariadenia, kúpaliská, ubytovacie a stravovacie zariadenia a pod.

Foto: Pixabay.com

Stiahnite si pre zariadenia s iOS

Stiahnite si pre zariadenia s OS Android