Dlho očakávaná investícia do Domu smútku začína1. 3. 2018 15:24

Samospráva Prievidze podpísala zmluvu na rekonštrukciu Domu smútku na Mariánskej ulici. Ten už v nasledujúcich dňoch prejde kompletnou rekonštrukciou.

V týchto dňoch začínajú práce na rekonštrukcii Domu smútku. Podpisu zmluvy predchádzala projektová dokumentácia z decembra 2016 a súťaž na dodávateľa prác.

Práce budú spočívať v rekonštrukcii strešného plášťa a zateplení objektu, výmene výplní otvorov, rekonštrukcii elektroinštalácie, elektrického vykurovania, sociálnych zariadení, rozvodov vody a kanalizácie, tiež v inštalácii klimatizácie, podhľadov, výmene nášľapných podlahových vrstiev, obkladov a prípojky nízkeho napätia.

„Rekonštrukcia nemá za cieľ meniť celkový vzhľad objektu, dôjde k zlepšeniu podmienok využívania objektu domu smútku,” priblížila primátorka Prievidze. Predpokladaný termín ukončenia prác je stanovený na november tohto roka.

Po ukončení stavebných prác je zhotoviteľ povinný zabezpečiť vypracovanie energetického certifikátu, ktorý vyžaduje príslušná legislatívna. Vzhľadom na charakter objektu, na konanie pietnych aktov sa zhotoviteľ prác zaviazal vykonávať stavebné práce celodenne tak, aby mohla byť zabezpečená celková prevádzka domu smútku. Cena diela je zmluvne dohodnutá na 362.002,74  eur vrátane DPH.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri