Futbalisti vo Veľkej Lehôtke s novými šatňami23. 5. 2016 12:35

Futbalový klub v mestskej  časti Veľká Lehôtka majú jednu z najväčších investícií za posledné roky. Futbalové ihrisko majú vybavené šatňami.

Mesto Prievidza zo svojho rozpočtu financovalo šatne pre futbalistov v mestskej časti Veľká Lehôtka. Futbalisti pritom iba donedávna pri nastupovaní na domáce zápasy využívali ako šatne susediaci rodinný dom. V týchto dňoch je sa situácia zmenila. Kontajnerové šatne boli osadené priamo na futbalovom štadióne vo Veľkej Lehôtke.

Šatne pozostávajú zo štyroch kontajnerov, pričom dva kontajnery sú vyčlenené pre hráčov, jeden pre rozhodcov a jeden slúži ako sociálne zariadenie. Objekty sú zabezpečené inžinierskymi sieťami. V rámci projektu osadenia šatní, zabezpečoval dodávateľ práce  aj vodovodnú a elektrickú prípojku. Cena diela predmetných prác predstavuje sumu 48 034,43 eur. Práce boli ukončené v apríli tohto roka.

Rtv Prievidza:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri