Futbalové ihrisko na Ulici energetikov s novým trávnikom6. 11. 2018 12:31

Ihrisko s umelým povrchom v areáli Základnej školy na Ulici energetikov v Prievidzi je vybavené novým povrchom umelej trávy.  

Mesto Prievidza bolo úspešné v získaní ďalších mimorozpočtových finančných zdrojov. Tentokrát mu bol schválený finančný príspevok v rámci II. etapy projektu Slovenského futbalového zväzu v projekte „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ vo výške 20 000 eur. Celkový rozpočet na výmenu povrchu predstavuje sumu 59 546  eur. Mesto spolufinancovalo projekt vo výške 39 546 eur.

Využiteľnosť ihriska je široká. Základná škola na Ul. energetikov je zameraná predovšetkým na športové triedy vo futbale a aerobiku. Cieľom celého projektu je zlepšenie podmienok práve na tréningový proces žiakov športových tried. Ihrisko je využívané aj mládežníckymi a seniorskými družstvami mužov a žien futbalového klubu FC Baník Prievidza. Rovnako sa využíva aj na súťaže CVČ, je dejiskom obvodných, okresných či krajských súťaží. Význam ihriska potvrdzuje aj to, že ho pre svoje potreby využíva aj Oblastný futbalový zväz Prievidza. 

Ihrisko s umelou trávou s rozmermi 50 x 30 metrov na ZŠ Ul. energetikov v Prievidzi bolo vybudované v roku 2006. Väčšia oprava – výmena trávy bola realizovaná v roku 2011. V minulom roku prebehli menšie úpravy najnamáhavejších častí. Povrch ihriska bol vzhľadom na dlhodobé a celoročné využívanie značne opotrebovaný a bola nutná jeho kompletná výmena.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri