Investujú do opráv pamätníka SNP na Banskej8. 10. 2021 10:14

Mesto Prievidza bude spolufinancovať opravu základnej dosky pamätníka SNP na Banskej. Na túto investíciu boli vyčlenené peniaze zo štátneho rozpočtu. Práce budú realizované ešte v tomto roku.

Obsahom stavebných prác bude celková rekonštrukcia spodnej základovej dosky a oddrenážovanie plochy okolo pamätníka. Na realizáciu investície bol mestu poskytnutý finančný príspevok na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch. Cena diela: 19 466,70 eur s DPH.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri