Modernizácia parkovískLorem ipsum dolor sit amet 13. 8. 2013 08:39

Mestská spoločnosť UNIPA je prevádzkovateľom dvoch parkovísk v centre Prievidze, ktoré tento rok zaznamenajú významnú modernizáciu a zároveň estetizáciu. Vďaka novej koncepcii sa v týchto dňoch uskutočnila renovácia zábradlia na parkovisku na Dlhej ulici.

Ku skrášleniu parkoviska na Dlhej ulici prispeje aj výsadba zelene, ktorá spríjemní atmosféru.
Druhé z parkovísk, patriace do správy mestskej spoločnosti na Ulici A. Hlinku, prejde v najbližších týždňoch kompletnou výmenou zábradlia a výsadbou zelene. Radikálnou zmenou na tomto parkovisku bude aj položenie nového asfaltového povrchu. Na rekonštrukciu parkovísk na Dlhej ulici boli využitý aj aktivační pracovníci mesta Prievidza. Tieto aktivity prevádzkovateľa budú slúžiť najmä k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu užívateľov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri