MŠ Ul. M. Mišíka po rekonštrukcii opäť v prevádzke9. 4. 2021 12:43

Materská škola na Ul. M. Mišíka v týchto dňoch otvorila svoje brány po kompletnej rekonštrukcii. Celková kapacita materskej školy sa zvýši oproti doterajšiemu stavu o 20 miest – teda jednu triedu.

Po náročnom období pandemických obmedzení bola ukončená kompletná rekonštrukcia a potrebné kolaudačné povolenie. „Musíme priznať, že počas rekonštrukčných prác nám situáciu výrazne skomplikovali viaceré epidemiologické opatrenia. Dokonca sme museli meniť stavebný úrad. V prípade tejto materskej školy sme išli do úplnej komplexnej rekonštrukcie, čo v kombinácii s viacerými obmedzeniami výrazne predĺžilo naše pôvodné časové plány. Aj touto cestou sa chcem rodičom detí z tejto materskej školy ospravedlniť za to, že to trvalo dlhšie a spôsobilo pre nich nepríjemnosti a obmedzenia,“ vysvetlila Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.


V rámci rekonštrukcie materskej školy boli vymenené vnútorné a vonkajšie rozvody zdravotechniky, vykurovania, elektroinštalácie a vzduchotechniky. Taktiež boli realizované nové omietky, výmena krytov vykurovacích telies, zateplenie pavilónov, výmena obkladov, nová kanalizačná prípojka, nová vodovodná prípojka a rekonštrukcia oplotenia. Stavebné úpravy sa dotkli celého areálu materskej školy, kde sa vytvorila hracia plocha, vonkajšie hracie príslušenstvo a spojovacie chodníky. Investície smerovali taktiež na nákup materiálno-technického vybavenia materskej školy a to najmä nákup potrebného interiérového vybavenia pre deti. Rekonštrukčné práce stáli viac ako 1 151 tisíc eur. Významná časť investície bola hradená z eurofondov.
Rekonštrukcia materskej školy MŠ M. Mišíka, ktorá je situovaná priamo v centre mesta, prednedávnom oslavovala 50 rokov od svojej výstavby. Celková kapacita materskej školy je 122 detí.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri