Na Kopaniciach zrekonštruujú materskú školu28. 3. 2018 11:51

Materská škola Ul. V. Clementisa prejde kompletnou rekonštrukciou. V týchto dňoch bola podpísaná zmluva na realizáciu stavebných prác vo výške viac ako 790 tisíc eur. Na sídlisku Kopanice tak bude zrealizovaná ďalšia veľká investícia.

Po podpise zmluvy začína kompletná rekonštrukcia Materskej školy na Ul. V. Clementisa. Stavebné práce obsahujú kompletnú rekonštrukciu celej materskej školy. Zrekonštruované budú pavilóny A1, A2, pavilón B, hospodársky pavilón a sklad materskej školy. Investície budú použité taktiež na zateplenie strešnej konštrukcie, obvodového plášťa a vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy, ako aj vybudovanie nových okapových chodníkov. „Samozrejmosťou kompletnej rekonštrukcie bude aj výmena okien a dverí na objekte, komplexná rekonštrukcia elektrických rozvodov, rekonštrukcia hygienického zázemia, ústredného vykurovania,“ opísala primátorka mesta Katarína Macháčková.

Termín realizácie predmetných prác je stanovený na obdobie mesiacov jún až október 2018. Celková cena za práce je na základe zmluvy stanovená vo výške 796 050,25 eur.

Rekonštrukciami objektov materských a základných škôl mesto Prievidza znižuje svoj investičný dlh a modernizuje školské objekty. Materská škola na Ul. V. Clementisa bude v poradí už piatou kompletne zrekonštruovanou materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Po zrekonštruovaných materských školách P. Benického a D. Krmana, bola v roku 2015 rekonštruovaná aj MŠ Nábr. sv. Cyrila a od minulého roka sú postupne dokončované práce na rekonštrukcii MŠ Ul. J. Matušku.

RTV Prievidza:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri