Odkaz pre starostu ocenil najlepšie samosprávy: Prievidza opäť v TOP 315. 7. 2020 10:14

Bratislava, 14. júla 2020 - Portál na nahlasovanie podnetov a zjednodušenie komunikácie medzi samosprávou a občanmi Odkaz pre starostu vyhodnotil úspešnosť miest a obcí za uplynulý rok. Desiatim samosprávam odovzdal ocenenie Zlaté vedro.

„Hodnotíme nielen pomer vyriešených podnetov, ale zohľadňujeme aj ich náročnosť a zároveň aj celkový počet podnetov, ktoré samosprávy museli riešiť,” vysvetľuje Andrea Addová, hlavná administrátorka Odkazu pre starostu. „V samostatnej kategórii sme sa zamerali na spôsob, akým mestá a obce o riešení podnetov s občanmi komunikujú. Samosprávy sme rozdelili aj podľa veľkosti na väčšie a menšie ako 20-tisíc obyvateľov.”

*pre väčší obrázok rozkliknite

Spomedzi väčších samospráv vyhrala v obidvoch hodnotených oblastiach, riešení podnetov a komunikácii, Žilina. V kategórii riešenia podnetov ju nasledovala Nitra, o tretie miesto sa delí Prievidza s mestskou časťou Bratislava-Ružinov. V komunikácii získala druhé miesto Prievidza a tretie Dubnica nad Váhom.

„Teší ma, že už tradične každý rok je naše mesto medzi ocenenými samosprávami v TOP 3 v práci pre ľudí prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu. Druhé miesto za komunikáciu a tretie miesto v riešení podnetov je výsledkom toho, ako sa snažíme riešiť problémy obyvateľov,“ priblížila primátorka mesta Prievidza K. Macháčková.

*výsledné skóre v riešení podnetov

Odkaz pre starostu sa v roku 2019 výrazne rozšíril o nové mestá a obce - pribudlo ich 25 a dnes ho už využíva viac ako 150 samospráv. Za uplynulý rok v nich obyvatelia nahlásili spolu 18 655 podnetov na zlepšenie verejného priestoru, čo je o 7 tisíc viac ako v roku 2018. Samosprávy vyriešili 7780 z nich, ďalších 7311 je stále v riešení a 1976 podnetov ostáva zatiaľ neriešených. Najčastejšie nahlasované problémy sa týkajú ciest a chodníkov, nasledované zeleňou a životným prostredím. Odkaz predstavil vďaka podpore z Operačného programu Efektívna verejná správa aj nové mobilné aplikácie pre používateľov a systém správy podnetov a úloh pre samosprávy, ktorý umožňuje riešiť podnety od občanov efektívnejšie, pod názvom Odkaz pre starostu PRO.

„Odkaz pre starostu má za sebou 10 rokov, pred nami je veľká výzva, ako ďalej," hovorí Martin Kollárik, manažér portálu. „Od nápadu pár nadšencov určenému bratislavským samosprávam sme sa posunuli k profesionálnej službe pre mestá a obce po celom Slovensku. Odkaz pre starostu PRO sme vytvorili na základe potrieb samospráv, aby mohli efektívne spravovať podnety aj iné úlohy na úrade, sledovať ich priebeh, termíny, priraďovať ich zodpovedným pracovníkom, či posielať oznamy obyvateľom.” Základnú verziu Odkazu pre starostu môžu samosprávy využívať naďalej zdarma ako doteraz, obce do 5 tisíc obyvateľov, ktoré sa pridajú ešte v júli, budú mať k dispozícii aj Odkaz pre starostu PRO neobmedzene bezplatne,” dodáva Kollárik.

Ľudia nahlásili od začiatku využívania portálu Odkaz pre starostu v Prievidzi 1828 podnetov, z čoho je viac ako 1700 vyriešených. Aktuálne je v riešení 712 podnetov a 174 podnetov je označených ako neriešených.  “Jasná väčšina vyriešených podnetov odzrkadľuje našu prácu s týmto portálom a verím, že aj v budúcich rokoch sa nám podarí udržať vysokú kvalitu komunikácie a úspešnosť v riešení problémov našich obyvateľov,” povedala primátorka.

*výsledné skóre v komunikácii

„Silnou stránkou Odkazu pre starostu je transparentnosť, verejná a nezávislá kontrola podnetov, ako aj široká základňa používateľov po celom Slovensku. Od roku 2010 sa už vyriešilo viac ako 40-tisíc podnetov," zdôrazňuje Veronika Prachárová, riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý portál zastrešuje. „Vďaka tomu ostáva Odkaz nielen nástrojom pre samosprávy, ale predovšetkým nástrojom občianskej participácie a spolupráce."

O METODOLÓGII
Tím Odkazprestarostu.sk hodnotil samosprávy v kategórii riešenia podnetov aj komunikácie na základe ich úspešnosti oproti (hypotetickej) priemernej samospráve zapojenej do projektu. V prípade riešenia podnetov bola každému podnetu priradená náročnosť na stupnici od 1 po 5, pri komunikácii sa brala do úvahy jej úplnosť a rýchlosť. V oboch kategóriách sa v záverečnom vzorci prihliadalo aj na celkový počet prijatých podnetov. Preto je možné, že aj samospráva, ktorá vyriešila nižší pomer podnetov, mohla skončiť pred samosprávou s vyšším pomerom, pokiaľ musela riešiť celkovo vyšší počet podnetov a tie spadali do náročnejších kategórií.

O ODKAZE PRE STAROSTU
Odkaz pre starostu vytvorila v roku 2010 mimovládna organizácia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. Pomocou internetovej stránky a mobilnej aplikácie umožňuje obyvateľom samospráv nahlasovať rôzne typy nedostatkov, ktoré ich vo verejnom priestore obce či mesta trápia a môžu tak komunikovať o ich riešení priamo so samosprávou.

Odkaz pre starostu pôvodne začal pôsobiť v Bratislave a jej mestských častiach, dnes ho využíva viac ako 150 samospráv. Počas desiatich rokov sa na Odkaze pre starostu vyriešilo viac ako 40-tisíc podnetov od občanov a v súčasnosti ho využíva viac ako 31 tisíc užívateľov.

Kontakty:
Martin Kollárik, manažér Odkazprestarostu.sk, kollarik@institutsgi.sk, +421 910 597 727
Andrea Addová, hlavná administrátorka, addova.odkaz@gmail.com, +421 915 221 456
Veronika Hincová Frankovská, PR manažérka Inštitútu SGI, pr@institutsgi.sk, +421 904 308 192


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri