Odstraňovanie skládok v mestských častiachLorem ipsum dolor sit amet 2. 12. 2015 09:07

V týchto dňoch dochádza k likvidácii čiernych skládok v mestských častiach Hradec a Veľká Lehôtka. Mesto zabezpečuje tieto práce cez aktivačných pracovníkov. Finančné prostriedky sú vynaložené z mestského rozpočtu.

„V predošlých dňoch sme odstránili niekoľko nepovolených skládok aj v lokalite Necpaly. Žiaľ skládky v našom meste vznikajú aj napriek tomu, že v Prievidzi je otvorený zberný dvor, do ktorého môžu Prievidžania vyvážať odpad bezplatne. Znovu chcem apelovať na všetkých, aby sme si naše mesto robili krajším a dali si záležať na tom ako vyzerá naše okolie, v ktorom žijeme. Odstraňovanie nepovolených skládok je veľmi finančne náročné a tieto peniaze by sme mohli vynaložiť na iné veci ako napríklad výstavbu nových ihrísk a podobne,“ podotkla primátorka mesta Katarína Macháčková.

Zoznam lokalít odstránených skládok:

Skládka na Ul. Poľnej - skládka  bola odstránená.

Skládka Hradec Družstevná ulica - skládka  bola odstránená

Skládka Hradec Pavlovská ulica -
zo skládky bol odvezený biologicky rozložiteľný odpad, objemný a stavebný odpad a následne boli vykonané terénne úpravy vyčistenej časti nepovolenej skládky.

Skládka Veľká Lehôtka - skládka  bola odstránená.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri