Opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov v roku 20228. 7. 2022 10:46

Aj v roku 2022 sú naplánované opravy ako aj rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov. Práce na opravách by mohli začať už v mesiaci júl.

Prvé začnú opravy ciest a chodníkov
Práce budú pozostávať predovšetkým z odstránenia nevyhovujúceho asfaltového povrchu, následnej realizácie spojovacích postrekov a pokládky asfaltobetónových vrstiev komunikácie. Do opráv plánovaných v roku 2022 sú zaradené nasledovné komunikácie a chodníky:
Miestne komunikácie:
-Súbežná ulica
-Ul. A. Mišúta pred predajňou Fresh
-Ul. A. Mišúta pred poštou
-Ul. A. Bernoláka – parkovisko
-Ul. J. Škopca

Chodníky:
-Vnútroblok Dlhá ulica vchody č. 28 - 36
-Dlhá ul. od OD Rozvoj po Záhradnícku ulicu
-Chodník na Ul. M. Mišíka pred Velosvetom, plus parkovisko 
-Chodník na Šumperskej ulici pri VŠ po BOZPO/CMPZ
-Chodník na Ul. J. Jesenského
-Chodník Ul. J. Roháča
-Chodník Rad L.N. Tolstého – bytový dom 711, vchody 3. - 7.
Finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta na opravy ciest a chodníkov sú vo výške 250 000 eur.

Rekonštrukcie ciest a chodníkov
Pri rekonštrukciách dôjde k odstráneniu povrchu vozovky resp. chodníka vrátane podkladných vrstiev. Následne budú vybudované nové podkladové vrstvy, osadia sa nové obrubníky. Realizovaný bude nový povrch chodníkov z betónovej dlažby a nový kryt vozovky z asfaltového betónu. V rámci rekonštrukcií v roku 2022 je plánovaná realizácia týchto komunikácií a chodníkov:

Miestne komunikácie:
-Ul. M. Mišíka (od Ul. G. Švéniho vedľa ÚPSVaR)
-Ul. J.L. Bellu
-Ul. D. Kubíka
-Mojmírová ulica II. etapa
-Pod hrádkom – úsek RD č. 52-56

Chodníky:
-Chodník Hviezdoslavova ulica – pri OD Vtáčnik
-Chodník časti chodníka na Šumperskej ulici – pred ÚPSV
-Chodník na Krajnej ulici
-Chodník Ul. M. Falešníka
-Časť chodníka na Ružovej ulici

Na rekonštrukcie ciest a chodníkov sú v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky vo výške 203 307 eur. Začiatok rekonštrukcií ciest a chodníkov je závislý od úspešného ukončenia verejného obstarávania.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri