Počas leta preinvestujú v školách viac ako 400 tisíc eur10. 7. 2019 14:02

Počas letných mesiacov budú v priestoroch základných škôl realizované viaceré investičné akcie. Celkovo sa na školách preinvestuje viac ako 400 tisíc eur.

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sú počas mesiacov júl a august realizované viaceré investície. Medzi najvýznamnejšie patrí rekonštrukcia okien v triedach a pavilónoch ZŠ Rastislavova v hodnote viac ako 70 tisíc eur alebo výmena okien na ZŠ Šafárika vo výške 40 tisíc eur. Aj investície do ďalších škôl sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti budov, ako sú výmena okien alebo modernizácia energetiky. Spolu sa na základných školách preinvestuje 419 911 eur.

Prehľad plánovaných investícií a údržby v objektoch škôl a šk. zariadení prebiehajúcich v období júl/august 2019 :

V materských školách sa preinvestuje suma viac ako 150 tisíc eur. Ďalšie investície v materských školách počas letných prázdnin:

* Pre zväčšenie kliknite na obrázok.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri