Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 08. februára 20108. 2. 2010 12:04
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení primátor mesta Prievidza Ing. Ján Bodnár zvoláva mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 08.
februára 2010 (pondelok) o 15.30 h v Obradnej miestnosti Mestského domu v Prievidzi ...

Dokumenty k rokovaniu nájdete tu ...

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri