Premeny CVČ pokračujú aj v tomto roku8. 9. 2017 10:33

Po minuloročných rekonštrukčných prácach v Centre voľného času v Prievidzi, boli vykonané významné rekonštrukčné práce aj v týchto mesiacoch.

„Sme radi, že budova CVČ sa postupne mení na príjemný, útulný a moderný priestor,“ opísala riaditeľka Miriam Bencová. Z vlastných finančných prostriedkov centra boli v predchádzajúcich mesiacoch realizované viaceré rekonštrukčné práce.

Pri vstupe do budovy bola vyhotovená nájazdová rampa pre hendikepovaných, matky s kočíkmi a seniorov. V priestoroch knižnice a priľahlej chodbe bolo opravené a namontované osvetlenie. Rekonštruovaná bola aj elektroinštalácia súvisiaca s vykurovaním.

Rozsiahlou obnovou prešli aj priestory na druhom poschodí, chodby a schodiská boli opravené a nanovo vymaľované. V učebniach bola vymenená sanita, obklady, boli nanovo vymaľované a vymenili sa v nich aj podlahy. Kompletne odstránené, vybrúsené a vymenené boli aj podlahoviny na chodbách a schodištiach druhého poschodia budovy.

Upravené boli aj priestory pre skupiny seniorov a začalo sa aj s obnovou vonkajšieho športového areálu. Kompletne opravené a vymaľované boli aj priestory chodby a vybudované šatne pre potreby pravidelnej záujmovej činnosti a činnosti športových klubov na 1. poschodí. Okrem toho CVČ nakúpilo aj vybavenie učební, a zrealizovalo aj nástreky radiátorov a výmeny dverí.

Za výraznej finančnej pomoci mesta Prievidza bola urobená kompletná rekonštrukcia a hydraulická regulácia vykurovania budovy za 38 590,51 €. Rovnako pokračovala ďalšia etapa výmeny nevyhovujúcich okien za plastové s domurovaním obvodového plášťa na 1. a 2. poschodí CVČ v sume 19 542,77 €. „Touto cestou ďakujeme nie len mestu Prievidza, ale aj všetkým návštevníkom, ktorí boli počas rekonštrukčných prác veľmi trpezliví a ohľaduplní,“ uzavrela riaditeľka CVČ Miriam Bencová.

Ešte v priebehu roka 2016  boli v priestoroch CVČ vykonané viaceré stavebné práce ako napríklad rekonštrukcia vstupných priestorov, opravy oplotenia vonkajšieho areálu, úpravy priestorov ZOO kútika, výmeny okien v jednom bloku, rekonštrukcie zriadení a vybavení nových učební pre záujmovú činnosť, kompletného dokončenia rekonštrukcie strechy, úpravy priestorov šatní a sociálnych zariadení v telocvičnom priestore centra.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri