Prievidza naďalej investuje do obnovy chodníkov31. 7. 2019 14:11

V týchto dňoch bola dokončená investícia do ďalšieho chodníka pre peších. Rekonštrukcie sa dočkal chodník od Cesty Vl. Clementisa k pobočke pošty na sídlisku Kopanice.

Obnova 33 metrov dlhého chodníka zahŕňala odstránenie pôvodného podkladného betónu spolu s parkovými obrubníkmi, pričom boli odstránené terénne stupne na pôvodnom chodníku. Nový povrch chodníka je zhotovený z betónovej dlažby parkových obrubníkov. Nový chodník smerovo rešpektuje pôvodný stav. Cena diela bola vyčíslená na 8 862,76 eur s DPH. Rekonštrukcia predmetného chodníka predstavuje jednu z priorít mesta na sídlisku Kopanice, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť kvalitu dostupnosti pobočky Slovenskej pošty.

Do konca roka 2019 sfinalizujú celý plán rekonštrukcií ciest a chodníkov
Mesto Prievidza ešte v roku 2018 podpísalo zmluvu o dielo na realizáciu komplexných rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov. Celkovo 13 komunikácií, šesť chodníkov a päť parkovísk v meste Prievidza postupne prechádza kompletnou rekonštrukciou. Práce sa realizujú po etapách. Rekonštrukcie ciest a chodníkov budú sfinalizované do konca roka 2019.

Do konca roka 2019 budú realizované rekonštrukčné práce: Svätoplukova ulica, chodník na Veľkonecpalskej ulici, chodník na Lúčnej ulici.

Rekonštrukcie ciest a chodníkov
Pri rekonštrukciách dochádza k odstráneniu povrchu vozovky resp. chodníka vrátane podkladných vrstiev. Následne sú vybudované nové podkladové vrstvy, osadia sa nové obrubníky. Realizovaný je nový povrch chodníkov z betónovej dlažby a nový kryt vozovky z asfaltového betónu.

 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri