Prievidza víťazom súťaže "Mesto pre rodinu a biznis"Lorem ipsum dolor sit amet 12. 3. 2015 11:47

Utorok 10. marca 2015 v Bratislave Platforma žien Slovenska udelila 1. miesto v súťaži "Mesto pre rodinu a biznis" mestu Prievidza. Platforma žien Slovenska sa rozhodla realizovať prieskum z dôvodu nedostatočných štatistík na regionálnej úrovni z pohľadu podpory podnikania žien a zosúladenia rodinného a pracovného života.

Mesto pre rodinu a biznis
Z prieskumu, ktorý Platforma žien Slovenska realizovala počas svojej ročnej práce v regiónoch, ako aj medzi svojimi členmi a sympatizantmi, vyplýva, že 40 percent respondentov nie je spokojných s ponukou zariadení pre deti na území svojho mesta. Ďalším dôležitým záverom je, že mestá podporujú podnikanie žien len minimálne a tie, ktoré tak robia, patria medzi svetlé výnimky, nakoľko len 6 % opýtaných odpovedalo pozitívne na túto otázku. Rovnako nedostatočnú podporu svojho podnikania vidia ženy zo strany štátu. Tento prieskum realizovala PŽS ako súčasť ročného projektu Mesto pre rodinu a biznis vo všetkých regiónoch Slovenska.

Existuje reálna podpora pre podnikanie žien?
Platforma žien Slovenska pravidelne organizuje konferenciu, ktorej cieľom je diskusia o aktuálnych témach, ktoré sú nevyhnutné pre ženy či už z pohľadu rodiny, podnikania, alebo pracovného života. 3. ročník konferencie s názvom Rodina, uplatnenie, kariéra - musíme si vyberať? sa niesol v znamení dvoch kľúčových tém: Podpora podnikania žien a Rodina vs. kariéra. Novinkou v tomto ročníku bolo, že PŽS zároveň vyhlásila aj Najlepšie mesto pre rodinu a biznis na Slovensku za rok 2014.

Platforma žien Slovenska
Platforma žien Slovenska je nezávislá a apolitická organizácia so spoločnými hodnotami a cieľmi pre všetky ženy Slovenska. Je priamou podporou pre sebarealizáciu žien z ekonomického, osobnostného a sociálneho hľadiska za účelom zlepšenia ich postavenia na Slovensku, trhu zamestnanosti a uplatnenia v praxi. Má ambíciu byť rovnocenným partnerom slovenskej vlády a parlamentu pri presadzovaní potrieb žien, zvyšovaní ich účasti na trhu práce, rozhodovaní, zabezpečovaní rovného postavenia žien v spoločnosti a prispievaní k zmene ich vnímania zo strany spoločnosti. Platforma žien Slovenska realizuje 3. ročník konferencie v spolupráci s Americkým veľvyslanectvom v Bratislave, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Slovak Business Agency.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri