Projekt „Oprava Pamätníka mieru“ ukončený24. 11. 2021 07:16

Koncom októbra 2021 bol ukončený projekt „Oprava Pamätníka mieru na Mierovom námestí Prievidza“. Mesto na jeho realizáciu získalo finančnú podporu z Úradu vlády SR.

Cieľom opravy Pamätníka mieru bolo zreštaurovať obkladové platne pylóna a prečistiť bronzovú sochu, umiestnenú na pamätníku. Vplyvom poveternostných podmienok došlo k výraznému znehodnoteniu pamätníka.

Akademický sochár Dušan Hagara zreštauroval obkladové platne pylóna. Súčasťou prác bola aj obnova uchytenia kamenných obkladových platní ako aj spárovanie základového stupňa a pylónu. Na bronzovej soche boli vykonané odborné reštaurátorské práce ako napríklad lokálne prečistenie povrchov, patiny. Mesto Prievidza realizovalo opravu Pamätníka mieru s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý na tento účel poskytol dotáciu vo výške 3200 eur.

Pamätník mieru bol postavený na počesť oslobodenia mesta Prievidza. Kompozícia pamätníka je vytvorená z betónového podstavca a piliera, ktoré sú obložené kamennými, žulovými platňami. Na vrchole piliera stojí bronzová socha ženy so zdvihnutými rukami zobrazujúca víťazstvo a mier. Autorom Pamätníka mieru je akademický sochár František Gibala.

Autor foto: Prievidzské peknoty

 „Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky“


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri