Projekty participatívneho rozpočtu 2021/202217. 9. 2021 11:01

Predstavujeme projekty participatívneho rozpočtu 2021/2022. Obyvatelia budú môcť v najbližších týždňoch hlasovať za projekty, ktoré podľa ich názorov zlepšia prostredie v meste.

ABY RODINA ZOSTALA SPOLU
SPDDD Úsmev ako dar pôsobí v Prievidzi viac, ako 20 rokov. Začínali sme prácou s deťmi z detských domovov, neskôr mladými dospelými, ktorí z domovov odchádzali. Od roku 2006 pracujeme aj s náhradnými rodinami a rodinami s deťmi v ohrození. Projekt je zameraný na  komplexnú ponuku našich služieb v meste Prievidza, konkrétne troma spôsobmi: sociálne poradenstvo, priama práca s deťmi v Centre pre deti a rodiny a pomoc v prirodzenom prostredí rodín, teda v teréne. Reagujeme tým hlavne na zhoršujúcu sa situáciu v dôsledku pandémie. O tomto všetkom budeme podrobnejšie informovať na Dni otvorených dverí, kde sa s našou prácou môžete zoznámiť. Pilierom našej práce sú dobrovoľníci z regiónu, ktorí vďaka pomoci iným rozvíjajú aj svoje zručnosti a výrazne im to pomáha v ich osobnom živote a raste.AJ MALÉ DETI CHCÚ HRAŤ BASKETBAL
Deťom vo veku 5 – 12 rokov umožníme plnohodnotný tréningový proces v basketbale, ktorý je v Prievidzi jedným z najpopulárnejších športov. Počas prestávky extraligových zápasov vidíme na palubovke veľké množstvo malých detí, potencionálnych budúcich basketbalistov, ako sa pokúšajú vhodiť veľkú loptu do koša. Väčšinou žiaľ neúspešne . Naším projektom chceme umožniť ďeťom, aby mohli hrať basketbal ako ich vzory. Avšak na nižšie koše, s menšími loptami. A o pár rokov možno skórovali v drese Prievidze v extraligovom zápase.


HORNÁ NITRA  - REGIÓN NAŠICH DETÍ
Publikácia o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach nášho regiónu. Publikácia bude určená pre žiakov II. stupňa základných škôl.  ĽUDIA PARKU – PARK ĽUĎOM II.
Občianske združenie Mladý ochranár prírody Prievidza už viac ako 10 rokov organizuje voľnočasové aktivity zamerané na ochranu životného prostredia a to aj v lokalite mestského parku. V rámci projektu by sme chceli rozšíriť oddychovú zónu pre návštevníkov parku, ktorá nepostačuje súčasným potrebám, revitalizovať priestranstvo v blízkosti piknikovej zóny, umiestniť novú dominantnú štýlovú lavičku pri jazierko a doplniť búdky na hniezdenie vtáctva.OBNOVA KAPLNKY V HRADCI
Za pomoci silnej komunity dobrovoľníkov v mestskej časti Hradec chceme obnoviť interiér Kaplnky Božského Srdca Ježišovho, ktorá môže slúžiť na príležitostné sviatosti akými sú krst alebo svadba pre všetkých Prievidžanov.PES V MESTE
Náš projekt chce priniesť osvetu ako aj praktické cvičenia, ktoré môžu majiteľom psov zvládať svojich štvornohých miláčikov, a tak si vytvoriť vzájomný harmonický vzťah. Počas roka sa budeme venovať s profesionálmi vo svojom odbore témam ako: správna výchova šteniatka, ovládateľnosť psa, chôdza na vôdzke, canisterapia a mnoho iných prednášok spojených s praktickými ukážkami. Za týmto účelom vybudujeme špeciálny tréningový priestor, v ktorom si bude môcť verejnosť socializačný výcvik osvojiť.POMOC PRE CHORÝCH V DOMÁCOM PROSTREDÍ
Služby Sv. Lujza n.o. mobilný hospic sú určené pre rodiny s nevyliečiteľne chorým a onkologickým pacientom v terminálnom štádiu ochorenia. Zámerom projektu je tlač informačných letákov, ktoré budú slúžiť pre širokú verejnosť ako informácia o poskytovaných službách.  Brožúrky o starostlivosti v domácom prostredí „Ako sa postarať o bezvládneho doma“, pomáhajú svojim obsahom inštruovať v opatrovaní chorého.   Záverom projektu bude  stretnutie pre rodiny a širokú verejnosť v športovo – kultúrnom podujatí „Pochod pre hospic“.TANEC NÁS SPÁJA
Predmetom projektu je integrácia detí zo zdravotným a mentálnym postihnutím do odborného vyučovacieho procesu zameraného na tanec. Cieľom je prezentácia spoločného tanečného predstavenia. Projekt budú viesť profesionálny choreografi a tanečníci s pomocou špeciálnych pedagógov. Záverečnej prezentácie – tanečného predstavenia sa interpretačne zúčastnia deti a mládež z baletnej školy La Pointe a deti a mládež so zdravotným a mentálnym postihnutím.ZÁHRADA V MESTE
V našom meste je záhrada. Patrí základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, ale neslúži len jej členom. Otvárame jej brány aj pre verejnosť a vychádzame s aktivitami aj za jej plot. Spoznávajte s nami vtáky, žasnite nad životom včiel, pozorujte hmyz, skúste si s nami niečo vytvoriť…Pozývame vás do jej zeleného náručia!ŽIVOT VO VODE A ODDYCH V PRÍRODE
V rámci projektu dosiahneme zlepšenie a skvalitnenie existujúceho a praxou overeného systému odchovu pstruha potočného, ktorý je následne nasádzaný v okrese Prievidza. Pre občanov mesta Prievidza bude skultúrnený a zrevitalizovaný areál Lúkovica v ktorom sa nachádza aj rybník a je preto ideálne miesto na športový rybolov, oddych, relax, realizáciu krúžkov pre deti a rôzne voľnočasové aktivity v prírode. Pre organizované skupiny ponúkame možnosť prehliadky chovných priestorov aj s odborným výkladom. V roku 2022 plánujeme zrealizovať edukačné podujatie pre odbornú aj laickú verejnosť na tému chovu rýb a ochrany vodného prostredia.Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri