Rekonštrukcie ciest 201529. 5. 2015 11:48

Plán obnovy ciest a chodníkov na obdobie 2013 - 2016 pokračuje obnovou ciest aj v tomto roku. Po minuloročných opravách súvislých asfaltových povrchov ciest sa v ďalšom období dočkajú kompletných rekonštrukcií Ul. Poľná, J. Palárika, a ulica A. Bednára.

Dňom 25. mája sa začali opravy komunikácií podľa zmluvy z roku 2014. Realizované budú rekonštrukcie ciest Ul. Poľná, J. Palárika, A. Bednára. Cesty budú opravené asfaltovaním v súvislých povrchoch. Práce začali frézovaním komunikácií podľa nasledovných termínov:
1. ul. Poľná - 25.- 26.5.2015
2. ul. J. Palárika - 26.- 27.5.2015
3. ul. A. Bednára ( I. etapa) - 27. - 28.5.2015

V prípade nepriaznivého počasia alebo poruchy techniky môže dôjsť k posunom v uvedených termínoch.  Cena uvedených prác predstavuje sumu 152 380, 89 € s DPH.

Opravy budú pokračovať rekonštrukciami chodníkov
Po troch rokoch, kedy sa mesto zameriavalo na súvislé opravy ciest, sú pre ďalšie obdobie naplánované opravy chodníkov pre chodcov. Opráv by sa mali dočkať chodníky v najkritickejšom stave. Mesto Prievidza už prostredníctvom aktivačných pracovníkov realizovalo odstraňovanie liateho asfaltu z povrchov chodníkov, ktorý už bol v zlom technickom stave. „Tieto prípravné práce, ktoré predchádzajú rekonštrukciám chodníkov, chceme realizovať prostredníctvom našich kapacít. Aktivační pracovníci pre mesto realizovali práce, ktoré by inak museli byť predmetom verejného obstarávania. Takto dokážeme ušetriť finančné prostriedky, ktoré budeme môcť použiť na skutočné opravy chodníkov,“ vysvetlila primátorka Katarína Macháčková.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri