Revitalizácia mestského parku vďaka nadácii ENEL18. 7. 2013 15:06

Nadácia ENEL Slovenské elektrárne podporila projekt revitalizácie jazierka v mestskom parku sumou 300 eur.
 

Aj vďaka zamestnaneckému projektu a finančnému príspevku z nadácie ENEL Slovenské elektrárne v sume 300 eur sa projekt revitalizácie mestského parku stáva reálnym. Za tieto peniaze mesto kúpilo pracovné pomôcky. Cieľom tohto projektu je vyčistenie a revitalizácia jazierka a postupné vytvorenie piknikovej zóny určenej na rodinné opekanie. Na konkrétnych prácach sa zúčastnili zamestnanci ENEL Slovenské elektrárne, ktorí vo svojom osobnom čase pomáhali pri čistení koryta od nánosov bahna a buriny.Mesto postupne plánuje vyčistenie brehov rieky Nitry a jazierka v parku, odstránenie odpadkov, čistenie chodníkov od nánosov bahna, osadenie lavičiek s prírodného materiálu, vybudovanie ohnísk,  osadenie smetných košov - vytvorenie piknikovej zóny, ktorá značným spôsobom zatraktívni prostredie parku a výrazne zlepší možnosti aktívneho trávenia voľného času pre všetky skupiny obyvateľov mesta. Do aktivít projektu budú postupne zapojení členovia a sympatizanti viacerých občianskych združení, neformálnych skupín a obyvatelia mesta formou dobrovoľníctva.

Touto cestou ďakuje mesto Prievidza spoločnosti ENEL Slovenské elektrárne za finančný grant k projektu revitalizácie mestského parku, ako aj za účasť ich zamestnancov na brigáde a čistení jazierka.

Zamestnanci spoločnosti ENEL Slovenské elektrárne po brigáde v mestskom parku:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri