Rozšírenie prievidzského verejného osvetlenia23. 9. 2013 14:13

V týchto dňoch spustila  mestská spoločnosť UNIPA, spol. s r.o., do prevádzky nové verejné osvetlenie v lokalitách Kúty a Vápenická cesta. Projekt rozšírenia verejného osvetlenia v týchto lokalitách sa uskutočnil na základe opakovaných a dlhodobých požiadaviek obyvateľov Prievidze.


Treba pripomenúť, že požiadavka na osvetlenie na Vápenickej ceste prišla aj zo strany spoločnosti GeWis, ktorá patrí k významným zamestnávateľom v regióne.

V rámci  rozšírenia verejného osvetlenia v lokalitách bez osvetlenia boli v časti Kúty osadené 4 nové stožiare verejného osvetlenia a na Vápenickej ceste pracovníci mestskej spoločnosti umiestnili 6 svietidiel na existujúce betónové stĺpy. Celý projekt realizovala  UNIPA z vlastných zdrojov a má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu obyvateľov mesta.

Rozšírenie osvetlenia na Vápenickú cestu a lokalitu Kúty nie je prvým rozšírením verejného osvetlenia. Už ku koncu roka 2012   UNIPA rozšírila osvetlenie chodníkov v troch lokalitách – chodník pri námestí J. C. Hronského, chodník spájajúci ulice  T. Vansovej a Stavbárov a chodník medzi Ul. P. Dobšinského a poštou 6.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri