Športovci sa môžu tešiť na vynovené telocvičneLorem ipsum dolor sit amet 22. 11. 2017 14:38

V týchto dňoch začala rekonštrukcia telocviční v Športovej hale v Prievidzi, ktoré využívajú na svoju činnosť športové kluby gymnastov a zápasníkov. Na rekonštrukčné práce oboch telocviční mesto vyčlenilo viac ako 166 000 EUR.
Rekonštrukčné práce sú zamerané predovšetkým na modernizáciu osvetlenia.

Rekonštrukčné práce sú zamerané predovšetkým na modernizáciu osvetlenia. Pozostávajú z demontáže existujúcich stropných svietidiel, káblových rozvodov, demontáže lamelového podhľadu s montážnym roštom a demontáže všetkých pomocných oceľových profilov. Následne je v oboch telocvičniach plánovaná montáž podhľadu  s novou konštrukciou, Montáž 18 ks nových LED svietidiel v troch líniách po šiestich kusoch. Súčasťou rekonštrukcie je aj nová tepelná izolácia stropného podhľadu a nové káblové rozvody spoločne s elektrickým rozvádzačom. rozvádzačom.  celková cena za rekonštrukčné práce v oboch telocvičniach predstavuje sumu 116 276,16 €, z toho práce v zápasníckej telocvični 58.138,08 EUR a gymnastickej telocvični 58.138,08 EUR.
Plánované ukončenie prác je na základe zmluvy so zhotoviteľom naplánované na december tohto roka.


„Mesto Prievidza sa každoročne snaží finančne podporovať nielen športové kluby formou priamych dotácii z rozpočtu mesta, ale aj modernizovať športoviská, ktoré prievidzské kluby využívajú. Vďaka všetkým týmto zmenám a vylepšeniam sa opäť skvalitnia tréningové a zápasové podmienky pre prievidzských športovcov,“ dodáva primátorka Macháčková.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri