V Prievidzi dobudovali multifunkčné ihrisko8. 1. 2021 10:34

Športový areál ZŠ S. Chalupku v Prievidzi sa môže pýšiť ďalším športovým prvkom. V týchto dňoch bolo dokončené multifunkčné ihrisko.

Počas jesenných mesiacov bola realizovaná výstavba multifunkčného ihriska za Základnou školou Ul. S. Chalupku. V týchto dňoch bolo odovzdané do užívania. Hracia plocha má rozmery 40x20 m s výbehmi na brány. Povrch tvorí umelý trávnik s drenážnym systémom k odvedeniu zrážkovej vody. Oplotenie ihriska pozostáva z polyetylénových mantinelov výšky 1m a štvormetrovou ochrannou sieťou. Súčasťou ihriska je aj osvetlenie hracej plochy.

Ihrisko bude primárne slúžiť pre žiakov základnej školy, v popoludňajších hodinách bude k dispozícii aj verejnosti. Cena  prác predstavuje sumu 74 325 eur s DPH.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri