V Prievidzi začali rekonštrukcie ciest a chodníkov



24. 10. 2013 13:30

V týchto dňoch začala ďalšia fáza opráv miestnych komunikácií a chodníkov. V rámci tejto etapy už ide o rekonštrukcie ciest, v rámci ktorých dochádza k zmenám šírkových parametrov miestnych komunikácií. Nejde teda iba o obnovu asfaltového povrchu.

Na základe výsledkov verejného obstarávania vzišla suma za rekonštrukcie miestnych komunikácií v celkovej hodnote 300 tisíc EUR. Predmetom zákazky je rozšírenie a rekonštrukcie cesty na Ul. Š. Králika a na Ul. Hollého. Mesto  týmto výberom reagovalo na dlhodobé požiadavky obyvateľov sídliska Píly a centra mesta. Obnovy sa dočká aj chodník na Ulici B. Björnsona, keď je naplánovaná investícia v celkovej výške 70 tisíc EUR.

Na Ul. Š. Králika bude rozšírená komunikácia o priľahlý chodník pre chodcov. Zvyšný chodník bude taktiež zrekonštruovaný.  Súčasťou tejto fázy rekonštrukčných prác mala byť aj oprava Podhorskej ulice, ktorá však z dôvodu aktívnych svahových zosuvov v jej okolí musela byť odložená do doby zabezpečenia územia.

Stále aj opravy výtlkov
Mestská spoločnosť SMMP, s.r.o.,  zabezpečuje opravy výtlkov v prímestských častiach. Do 7.októbra 2013 boli vo Veľkej Lehôtke opravené ulice Roľnícka, Hradecká, Remeselnícka, Hlboká, Podhorská a Vrchárska  v rozsahu 109,62 m2 v celkovej sume 3968,24 euro. V prímestskej časti Malá Lehôtka bola opravná novým súvislým asfaltovým povrchom Ružová ulica.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri