V školách preinvestovali aj mimorozpočtové zdroje22. 11. 2017 14:18

V základných školách na Malonecpalskej ulici a Ulici Sama Chalupku boli realizované investície v sume viac ako 260 tisíc eur. Časť finančných prostriedkov bola použitá z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične. Prievidza bola úspešná s projektom „Dostavba a rekonštrukcia telocviční“ v dvoch základných školách – na Malonecpalsekej ulici a na Ulici Sama Chalupku.

Investície v ZŠ Malonecpalská
V základnej škole na Malonecpalskej ulici bola realizovaná dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične ako aj rekonštrukcia cvičebného priestoru. Na realizáciu prác boli použité finančné prostriedky z ministerstva vo výške 94 tisíc eur, pričom samospráva Prievidze projekt spolufinancovala sumou 101 354 eur.

Opravy v ZŠ Sama Chalupku
Finančné prostriedky z ministerstva vo výške 40 tisíc eur boli použité na rekonštrukciu strechy a strešných zvodov telocvične školy na Ulici Sama Chalupku. Mesto zo svojho rozpočtu spolufinancovalo projekt sumou 25 166 eur.

RTV Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri