Vodozádržné opatrenia pokračujú druhou etapouLorem ipsum dolor sit amet 14. 3. 2013 14:56

V meste sa opravujú ďalšie chodníky prostredníctvom dotácie z Úradu vlády SR cez program vodozádržných opatrení.

V druhej fáze budovania chodníkov v rámci projektu  vodozádržných opatrení sa upravuje chodník na Ceste Vl. Clementisa a chodník na Ul. M. Rázusa. Rekonštrukcia a vynovenie týchto chodníkov bude stáť 41 446,52 €. Oba chodníky sú v dĺžke 321 m.

Zrekonštruovaním týchto chodníkov sa uzatvorí celý projekt vodozádržných opatrení. V rámci tohto programu boli okrem spomínaných chodníkov obnovené aj chodníky  na Hviezdoslavovej  ul. , na  Mierovom námestí  pri kine Baník a na sídlisku Žabník.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011, č. 175/2012/TZ/2.5 bola uzatvorená dňa 27.3.2012 medzi poskytovateľom  - Úradom vlády SR a mestom Prievidza v hodnote 100 tis. €. Následne boli vybrané lokality v meste tak, aby boli zohľadnené všetky volebné obvody.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri