Výbehy pre psov s novými smetnými nádobami14. 12. 2017 12:31


Výbehy pre psov budú vybavené novými nádobami na psie exkrementy. Ich osádzanie bude realizované ešte v tomto roku. 

Samospráva Prievidze zakúpila 14 nádob na psie exkrementy.

Celkovo 12 nových košov nahradí pôvodné plastové koše, ktorých stav je nevyhovujúci. Dva koše budú doplnené na miesta, ktoré boli doteraz bez smetných nádob. Jeden kus pribudne vo výbehu na sídlisku Prednádražie za Ul. J. Murgaša a jeden kus pribudne do Čerešňového sadu.

Výbehy pre psov – koše pôvodné:
1.    Sídlisko Mládeže – Nábrežie Sv. Metoda pri Handlovke : 2 ks
2.    Sídlisko Prednádražie – za Ul. J. Murgaša pri Handlovke :1 ks
3.    Mestský park – od garáží na Riečnej ulici pozdĺž rieky Nitra :1 ks
4.    Nábrežný park – ZŠ Šafárika (oplotený výbeh) :1 ks
5.    Sídlisko Necpaly – Kútovská ul. pri Necpalskom potoku :1 ks
6.    Sídlisko Kopanice – Ul. Vl. Clementisa pri vodárni :2 ks
7.    Park Priepadliská – stredná časť :2 ks
8.    Sídlisko Žabník – za LÍDLom (oplotený výbeh) :1 ks
9.    Park Skotňa – vrchná časť smerom k cintorínu :1 ks

Výbehy pre psov – koše nové: pôvodné + nasledujúce:
10.    Sídlisko Prednádražie – za Ul. J. Murgaša pri Handlovke :1 ks
11.    Čerešňový sad :1 ks

SPOLU:14 ks

Nové nádoby na psie exkrementy sú rovnakého typu, ako sú v súčasnosti rozmiestnené betónové rekreačné koše. Nádoby budú doplnené nápisom „Kôš na psie exkrementy“. Pri tomto type nádob predpokladáme dlhšiu životnosť ako pri pôvodných plastových. Zároveň je s nádobami lepšia manipulácia pri výbere obsahu. 

Výška investície predstavuje sumu 3.537,60 € s DPH.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri