Výmena okien KD Malá Lehôtka16. 3. 2015 08:47

Ďalšie opravy na Kultúrnom dome v Malej Lehôtke sa pripravujú na realizáciu už v najbližších dňoch. Mesto na tento účel vyčlenilo sumu 11 392,52 eur (cena s DPH).

Pôvodné drevené výplne otvorov na objekte kultúrneho domu budú vymenené za nové plastové, resp. hliníkové výplne otvorov. Celkovo bude vymenených 29 okien + 1 zasklená stena a 2 vchodové dvere. Termín začatia vykonávania prác je naplánovaný do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zmluva bude uzavretá začiatkom 11. týždňa. Práce by mali byť definitívne ukončené najneskôr do 15.05.2015.

Do Kultúrneho domu v Malej Lehôtke mesto investovalo značné finančné prostriedky už v minulom období. Do KD v Malej Lehôtke bol  o. i zavedený plyn z kotolne do kuchyne a vymenený bol bojler a sporáky.

Týmito opravami sa mesto snaží postupne znižovať svoj investičný dlh, ktorý reprezentuje dlhoročné neinvestovanie do majetku mesta, ako sú napríklad budovy materských a základných škôl, či chodníkov a ciest. Investičný dlh mesta Prievidza je nevyčísliteľný. Dlhodobým ignorovaním potrieb v udržiavaní objektov sa znehodnocoval mestský majetok a dochádzalo tak k zvyšovaniu nákladov na energie. Tak to bolo aj v prípade Kultúrneho domu v Malej Lehôtke.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri