Výmena svietidiel prinesie úsporu4. 3. 2022 10:50

Pre znižovanie nákladov na elektrickú energiu začali Technické služby s výmenou svietidiel na verejnom osvetlení. Vymieňané budú svietidlá so sodíkovými výbojkami za úsporné Led svietidlá. Výmena svietidiel bude predstavovať finančnô úsporu na elektrickej energii viac ako 14 tisíc eur.

V snahe znižovania nákladov na elektrickú energiu začali Technické služby mesta Prievidza s výmenou sodíkový svietidiel za úsporné LED svietidlá. Na verejnom osvetlení bude vymenených celkovo 198 svetelných bodov. Náklady na modernizáciu verejného osvetlenia sú vyčíslené na sumu 40 514,88 eur s DPH.

K výmene svietidiel postupne dôjde v lokalitách Bojnická cesta v počte 35 ks, Cesta V. Clementisa a Ulica K. Novackého v počte 80 ks, Ul. J. Murgaša a Ul. A. Stodolu v počte 33 ks a 50 ks bude vymenených svietidiel v lokalitách Staré mesto, Necpaly, Sever a sídlisko Píly. Po výmene osvetlenia je predpoklad úspory elektrickej energie 57 MWh za rok, čo predstavuje finančnú úsporu približne 14 800 eur. Sieť verejného osvetlenia v meste Prievidza obsahuje celkovo 4090 kusov svietidiel.

Technické služby vymieňali úsporné svietidlá už v minulom roku a to napríklad na Dlhej ulici, Nábreží sv. Cyrila a Ulici Matice Slovenskej.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri