Zlatá včela pre Prievidzu1. 3. 2018 15:07

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov JUDr. Kolomana Nováckeho udelila mestu Prievidza vyznamenanie Zlatá včela za zásluhy o rozvoj včelárstva.

„Mimoriadne nás zaujala a potešila realizácia projektu zameraného na výsev lúčnych kvetov na území mesta. Najväčším nepriateľom včiel v súčasnom období totiž už dávno nie sú choroby, škodcovia, či pesticídy, ale hlavne hlad v období vrcholného leta. Príčinou hladovania našich včelstiev je absencia akejkoľvek kvitnúcej zelene v období júl - august. Návrat kvetov do Prievidze je nádejou na lepší zajtrajšok aj pre včelárov na území mesta,“ vysvetlil Peter Balák, predseda prievidzskej organizácie.

Informáciu o udelení ocenenia s potešením prijala aj primátorka Prievidze Macháčková: „Aj v tomto roku plánujeme rozšíriť výsadbu lúčnych kvetov na sídliskách a verejných priestranstvách v našom meste. Mám radosť, že výsadba lúčnych kvetov sa teší obľube nielen u obyvateľov, ale získala aj ocenenie v odborných kruhoch. Uvedomujeme si, že množstvo vysadených kvetov, je iba povestnou kvapkou v mori.“

„Pre včelárov je takáto aktivita veľmi dobrým signálom a aj preto sa výbor našej základnej organizácie rozhodol udeliť mestu Prievidza za prínos k rozvoju včelárstva jedno z najvyšších zväzových vyznamenaní, a to Zlatú včelu,“ uzavrel predseda Balák.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri