Zlaté vedro Milana Capáka za komunikáciu získala Prievidza26. 3. 2014 09:44

Prievidza získala Zlaté vedro Milana Capáka za najlepšie výsledky v projekte Odkazprestarostu.sk v roku 2013 za komunikáciu. Okrem najlepšieho výsledku v komunikácii metropola hornej Nitry obsadila druhé miesto aj v kategórii prínosu práce samosprávy. Týmto netradičným spôsobom oceňuje projekt, ktorého cieľom je zlepšenie komunikácie medzi občanom a samosprávou, zapojené samosprávy a ich ochotu a úspešnosť pri riešení podnetov občanov.

Symbolické ocenenie Zlaté vedro Milana Capáka dostali najlepšie samosprávy po druhýkrát. „Rozhodli sme sa preň, lebo si myslíme, že je správne vyzdvihnúť samosprávy, ktoré si robia svoju prácu poctivo. Zároveň sme chceli, aby toto ocenenie odovzdával niekto, kto sám prispel k tomu, aby sa v jeho meste či obci žilo lepšie. Preto Zlaté vedro Milana Capáka," hovorí Jakub Kmeť, koordinátor Odkazprestarostu.sk.

Obe ocenenia v Bratislave v utorok osobne prevzala primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková. „Som veľmi šťastná, že sme v tomto hodnotení v jednej kategórii najlepší na Slovensku. Je to pre mňa ocenením úsilia, ktoré vynakladáme pri práci pre obyvateľov. Ďakujem predovšetkým môjmu tímu, ktorý je hlavným strojcom tohto úspechu," povedala.

Analytici vyhodnocovali prínos práce samospráv pri riešení podnetov občanov počas roku 2013 nie len z hľadiska úspešnosti vyriešených podnetov, ale brali do úvahy aj ich počet a náročnosť riešenia. V druhej hodnotenej kategórii sa sústredili na kvalitu a kvantitu komunikácie samospráv so svojimi občanmi pri riešení podnetov.

Odovzdávanie ocenenia sa konalo ako súčasť konferencie Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto, ktorá sa venuje online aj offline aktivizmu v meste a spolupráci medzi samosprávou, súkromným a neziskovým sektorom a verejnosťou. Konferenciu aj projekt Odkazprestarostu.sk zastrešuje Inštitút SGI.

Odkazprestarostu.sk je internetový portál, ktorý umožňuje obyvateľom jednoducho a rýchlo posielať podnety, týkajúce sa problémov v ich okolí, samospráve. Odkazprestarostu.sk bol spustený vo februári 2010 v Bratislave a odvtedy sa rozšíril do 39 samospráv po celom Slovensku.

Inštitút SGI (Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť) má dlhoročné skúsenosti s prípravou, riadením a evaluáciou projektov, a to predovšetkým v oblasti vzdelávacích politík, politík trhu práce, sociálnej inklúzie a informačnej politiky. Dlhodobo sa venuje aj témam zverejňovania informácií, občianskej participácie, a to najmä vo vzťahu k samosprávam. SGI zastrešuje aj dva internetové projekty Odkazprestarostu.sk a Demagog.sk.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri