„Výkon koordinátora projektovej dokumentácie a výkon koordinátora bezpečnosti na stavenisku stavby“


24. 1. 2014 10:45

Názov zákazky : „Výkon koordinátora projektovej dokumentácie a výkon koordinátora bezpečnosti na stavenisku stavby“.
Druh zákazky : zákazka na poskytnutie služby.
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky budú uzatvárané zmluvy za jednotlivé stavby v rokoch 2014 a 2015.

celý dokument: ico_doc_46