Verejné obstarávanie

V tejto sekcii zverejňujeme výzvy na predkladanie ponúk. Ďalšie informácie o verejnom obstarávaní sú dostupné v samostatnej sekcii Verejné obstarávanie.