Detské drevené stoličky a lehátka pre 4 materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza


24. 3. 2020 14:25

Názov zákazky: Detské drevené stoličky a lehátka pre 4 materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.                 
Miesto dodania: MŠ: Ul. Benického 154/1, Ul. Gorkého 223/22, Ul. Mišíka 398/17, Ul. J. Matušku 759/1 v Prievidzi.      
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.    
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, CPV: 39161000-8.

Celý dokument: