Jarné a jesenné čistenie zachytávača tukov


7. 2. 2019 14:30


Názov zákazky: „Jarné a jesenné čistenie zachytávača tukov v deviatich školských jedálňach pri materských škôlkach v Prievidzi“. 
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
Miesta dodania: Školské jedálne pri materských školách v Prievidzi podľa zoznamu

Celý dokument: