Oprava Ul. M. Mišíka (ulička od Detvanu)


24. 1. 2020 12:45


Predloženie cenovej ponuky na vypracovanie technického podkladu pre výber zhotoviteľa stavby a  prenosného dopravného značenia pre akciu:  „Oprava Ul. M. Mišíka (ulička od Detvanu)“ – v zmysle a rozsahu podľa prílohy.

Celý dokument:

Príloha: