Parkovacie plochy na Mariánskej ulici pri cintoríne


26. 2. 2020 08:31

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie na zákazku "Parkovacie plochy na Mariánskej ulici pri cintoríne" v zmysle a rozsahu podľa príloh.

Celý dokument:

Prílohy: