Požiadavka na predloženie cenovej ponuky - Koordinátor projektovej dokumentácie a bezpečnosti na stavenisku stavby


10. 1. 2020 10:23

Názov zákazky: „Výkon koordinátora projektovej dokumentácie a výkon koordinátora bezpečnosti na stavenisku stavby“.        
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby.       
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.       
Na dodanie predmetu zákazky budú uzatvárané zmluvy za jednotlivé stavby v rokoch 2020 a 2021.

Celý dokument: