Požiadavka na predloženie cenovej ponuky na Spracovanie strategického dokumentu POH na roky 2011 – 2015


29. 1. 2014 10:56

Názov zákazky : „Spracovanie strategického dokumentu POH na roky 2011-2015 pre mesto Prievidza “.
Druh zákazky : zákazka na poskytnutie služby.
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.

celý dokument: ico_doc_46

zmluva: