Požiadavka na predloženie cenovej ponuky - Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza - chodník na Športovej ulici pri MŠ v Prievidzi


12. 8. 2020 08:49

Názov zákazky: Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza - chodník na Športovej ulici pri MŠ v Prievidzi
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
Miesto dodania: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka

Celý dokument: