Požiadavka na predloženie cenovej ponuky „Oprava prekážkového vybavenia – výbeh pre psov VVO č. 3“.


12. 11. 2021 09:57

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky „Oprava prekážkového vybavenia – výbeh pre psov VVO č. 3“.


Názov zákazky: „Oprava prekážkového vybavenia - výbeh pre psov VVO č. 3“
Miesto dodania: Nábrežná ulica, Prievidza
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.

Celý dokument: ico_pdf_46


PRÍLOHA č. 1 – CENOVÁ KALKULÁCIA: ico_pdf_46