Požiadavka na predloženie cenovej ponuky - Tlač a dodanie stolového kalendára na rok 2022


19. 10. 2021 13:51

Názov zákazky: „Tlač a dodanie stolového kalendára na rok 2022“.
Miesto dodania: neadresná distribúcia do všetkých schránok mesta Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služb

Celý dokument:

Prílohy:

Vysvetlenie s prílohou k zákazke č. 1:

Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií :